ApplyESL.com
ONLINE APPLICATION FORM

California State University (CSU), Long Beach

American Language Institute (ALI) [Long Beach, California]

Intensive English (IEP) and MBA Prep Programs (MBAP)

Vui Lòng Đọc Kỹ Trước Khi Nộp Đơn

  1. Hồ sơ nộp trực tuyến của bạn sẽ được gửi trực tiếp qua email tới trường bạn nộp đơn. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các hướng dẫn trường cung cấp để hoàn thành quá trình nộp đơn. Các thí sinh nên gửi tất cả các câu hỏi và thư từ trực tiếp tới văn phòng tuyển sinh của trường đã chọn để nhận được những sự hỗ trợ cần thiết và hoàn thành quá trình nhập học.
  2. Tất cả các khóa học đều có hạn nộp hồ sơ do trường quy định. Bạn nên nộp hồ sơ trước khi khóa học bắt đầu ít nhất 8-10 tuần.
  3. California State University (CSU), Long Beach yêu cầu bạn nộp US$ 175 cho khoản lệ phí nộp hồ sơ. Lưu ý rằng lệ phí hồ sơ không được hoàn lại ngay cả khi bạn đã hủy bỏ hồ sơ.
  4. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ tín dụng của người thân hoặc bạn bè, đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép của họ đồng thời thông báo với họ về ngày và số tiền giao dịch để tránh các vấn đề sau này.
  5. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, các trường có thể yêu cầu bạn trả một khoản đặt cọc tiền học phí và nộp một số tài liệu bổ sung như chứng minh tài chính. Các trường cũng có thể yêu cầu bạn nộp đơn có chữ ký của bạn nhằm mục đích an ninh. Thực hiện các yêu cầu của trường thật cẩn thận là điều rất cần thiết để hoàn thành quá trình nộp đơn.
  6. Bạn có thể được yêu cầu phải xin thị thực sinh viên để có thể vào Mỹ một cách hợp pháp và tham gia khóa học Tiếng Anh. Khi nộp hồ sơ xin thị thực, bạn phải nộp Mẫu I-20 cùng các tài liệu khác cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bạn nên nộp hồ sơ cho trường sớm để tránh những trì hoãn có thể xảy ra với quá trình xin thị thực.

Các giấy tờ cần nộp

(Bạn có thể tải lên kèm theo đơn xin học hoặc gửi đến trường.)

 Bản sao hộ chiếu (trang có ảnh chứng minh)

Hướng dẫn:

Submit the photo page of your passport, where your full name and date of birth appear. Passport should not expire within 6 months of program start date.

 Sao kê ngân hàng

Hướng dẫn:

Submit a recent bank statement. Financial documents must be less than 6 months old and show sufficient funds to cover all costs of living and tuition.

 Mẫu kê thông tin về người chi trả tài chính

Hướng dẫn:

Download and complete the financial affidavit for ALI applicants (F-1 Visa). ALI applicants must show sufficient proof of funds to cover study in the US. https://cdn.agilitycms.com/csulb-cpie/Financial%20Affidavit_American%20Language%20Institute_24_Updated.pdf

ApplyESL không chịu trách nhiệm về các sai lỗi hoặc chất lượng của việc dịch máy bằng chương trình Google Translate.
Tôi đồng ý‎
Đồng ý & Chuyển tới Trang tiếp theo
slip-lanceolate
slip-lanceolate
slip-lanceolate
slip-lanceolate